wtorek, 12 maja 2015

Podwyżka? Zwolnienie pracownika? Ważne decyzje pracodawcy


zwolnienie pracownika

Decyzji dotyczących zatrudniania danej osoby nie należy i nie wolno podejmować na zasadzie domysłów i subiektywnych obserwacji. Istnieją skuteczne, formalne metody monitorowania pracy podwładnych i jej oceny, pomagające w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, np. co do przedłużenia umowy lub awansowania.


Przyznanie awansu zawodowego, przedłużenie umowy czy wreszcie zwolnienie pracownika to decyzje, które musi podejmować każdy pracodawca. Są one obarczone dużą odpowiedzialnością, dlatego też powinny być poparte rzetelną oceną.

Ocena pracowników jest podstawowym narzędziem pozwalającym monitorować efekty pracy zatrudnionych osób. Często sprowadza się do podstawowych metod typu ranking, czyli ułożenie pracowników w kolejności od najlepszego do najsłabszego pod względem określonych kompetencji lub ocena opisowa polegająca na udzielaniu odpowiedzi przez osobę oceniającą na pytania na temat poszczególnych pracowników.

Są jednak inne sposoby, dzięki którym ocena pracowników może być bardziej efektywna. Ciekawym przykładem jest tzw. „metoda 360 stopni” polegająca na ocenie przez wszystkich, z którymi dany pracownik wchodzi w kontakt wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa czyli ocenie przełożonych, podwładnych, klientów, specjalistów do spraw personalnych oraz indywidualnej ocenie pracownika. Dzięki temu uzyskujemy pełniejszy, wielowymiarowy obraz pracownika.

Ocenę możemy wzbogacić również dzięki dzięki technice wydarzeń krytycznych polegającej na prowadzeniu przez przełożonego bieżących zapisów na temat zachowań pracownika odbiegających od normy – na plus jak i na minus. Technika zapobiega uśrednianiu wyników oceny pracownika.

Technika list kontrolnych opiera się na wyborze przez przełożonego z listy opisów możliwych zachowań pracowników tego zachowania, które byłoby najbardziej charakterystyczne dla osoby ocenianej. Technika sprzyja lepszemu poznaniu i zrozumieniu pracownika.


Ocena pracowników może i powinna składać się z różnych elementów, można też połączyć dla dokładniejszych efektów różne metody. Dzięki jej systematycznemu prowadzeniu ważne decyzje, jak przyznanie podwyżki, przedłużenie umowy, zwolnienie pracownika będą łatwiejsze, a pracodawca będzie pewien co do ich słuszności i co ważne, będzie posiadał wymierny jej dowód.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz