wtorek, 10 czerwca 2014

Szkolenia prawo pracy, czyli relacja pracownik-pracodawca


szkolenia prawo pracy

Szkolenia prawo pracy są po to, aby poprawić relację prawną pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Są oni bowiem odmiennymi stronami w tak zwanym stosunku pracy i powinny znać wszystkie swoje obowiązki oraz zakazy.