czwartek, 20 lutego 2014

Zarządzanie zasobami ludzkimi fundamentem zarządzania firmą

zarządzanie zasobami ludzkimi
O ile zarządzanie zasobami ludzkimi to pojęcie coraz to powszechniejsze, o tyle kwestia zrozumienia tego fenomenu wciąż sprawia niektórym kłopoty. Warto więc cofnąć się do podstaw i uporządkować swą wiedzę na poziomie elementarnym, tym bardziej że HR (z języka angielskiego – human resources) stanowią trzon prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o definicję, zasoby ludzkie stanowią pojęcie odnoszące się do grona pracowników przedsiębiorstwa (traktowanych indywidualnie) oraz działu, który zajmuje się jego powiększaniem lub zmniejszaniem, kształceniem, a także motywowaniem do podejmowania kolejnych wyzwań. Z racji jednak na to, iż zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach spotkało się ze sporym odzewem, coraz częściej można zauważyć, że działy HR prowadzą poszerzoną działalność, obejmującą między innymi kompleksową obsługę kadrową oraz kompleksową obsługę płacową wśród pracowników.

Co składa się na zarządzanie zasobami ludzkimi?


Aby zarządzanie zasobami ludzkimi zrozumieć, należy przyjrzeć się temu, czym takowe są w istocie. Otóż jest to wiedza teoretyczna pracowników, ich umiejętności, nabyte wcześniej doświadczenie zawodowe (i nie tylko), a także postawa i zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz wkład w budowanie wspólnoty pomiędzy pracownikami. To tylko wierzchołek góry lodowej, który ma jedynie uzmysłowić, z jak ważną dziedziną mamy do czynienia, w związku z czym nie pozostaje nam nic, jak zasobom ludzkim przyjrzeć się w wymiarze szczegółowym. Zresztą, nawet jeśli nie prowadzimy przedsiębiorstwa, a jesteśmy zwykłymi pracownikami, również wiedza ta się nam przyda.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz