czwartek, 27 marca 2014

Oceny pracowników – cele, zasady, procedura

oceny pracowników
Oceny pracowników są nieodłącznym elementem efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. W ich ramach realizuje się wartościowanie cech osobowych, postaw, a także szeroko rozumianych zachowań w kontekście powierzonych zadań. Wykonuje się je cyklicznie, ponieważ pojedynczy wynik nie oddaje rzeczywistości w skali długoterminowej.
Jeśli chodzi o konkretne cele, oceny pracowników wpływają na ich rozwój, dostarczają pracodawcy niezbędnych informacji o wykonywanej przez ich podwładnych pracy, motywują, a także pomagają w podjęciu decyzji na temat ewentualnych zmian w kadrach. Nie chodzi tu oczywiście o jakąkolwiek ocenę moralną, ponieważ to byłoby niezgodne etycznie, ale przede wszystkim o skuteczność. Zasady oceniania pracowników są liczne, ale do najważniejszych należy niewątpliwie zdefiniowanie celu oceny, uwzględnienie pracowników przy określaniu kryteriów oceny, właściwy dobór technik i tak dalej.Oceny pracowników w obliczu procedury
Oceny pracowników przebiegają według określonej procedury, do której trzeba się odpowiednio przygotować. Przygotowania zaczynają się od określenia celu oceny, a kończą na zapoznaniu pracowników z całym systemem oceniania. Wprowadzenie procedury to natomiast systematyczne powtarzanie określonych czynności, które nań wpływają. Wszystko to zaś według określonych kryteriów, takich jak na przykład kryteria kwalifikacyjne czy kryteria osobowościowe. Jak więc widać, jest to trochę skomplikowane, ale na pewno warte zapoznania, tym bardziej w dobie olbrzymiej powszechności zarządzania zasobami ludzkimi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz