czwartek, 27 marca 2014

Oceny pracowników – cele, zasady, procedura

oceny pracowników
Oceny pracowników są nieodłącznym elementem efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. W ich ramach realizuje się wartościowanie cech osobowych, postaw, a także szeroko rozumianych zachowań w kontekście powierzonych zadań. Wykonuje się je cyklicznie, ponieważ pojedynczy wynik nie oddaje rzeczywistości w skali długoterminowej.